ชื่อ'บอส 'เฉย เฉย

 

คำคม : เรามันสายภู คงสู้พระนครไม่ได้

1 0 4
 
 
 
 
©2017 เด็กช่าง