อาชีพ ช่างเชื่อมและช่างตัดโลหะ เป็นอาชีพเฉพาะทางที่ต้องเน้นความรู้ในการทำงานและประสบการณ์ ถือว่าเป็นสายงานเฉพาะทาง การเรียนทางสายนี้นั้นมีโอกาสก้าวหน้าต่อยอดได้หลากหลายกว่าที่คิด หลายคนคิดว่าการเป็น ช่างเชื่อมและช่างตัดโลหะ  ก็เหมือนที่เคยพบเห็นตามอู่ซ่อมรถ ตามร้านรับตัดโลหะต่างๆ แต่จริงๆแล้วมันกว้างกว่า ที่เราเห็นมากนักคือ การเรียนสายช่างเชื่อมและช่างตัดโลหะ จะจัดอยู่ในสาย วิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ  Image result for ช่าง เชื่อม ช่าง โลหะImage result for ช่าง เชื่อม ช่าง โลหะาขาช่างท่อและประสาน สาขาวิชาช่างโลหะ หรือสาขาวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น ซึ่งจะมีการเรียนทั้งในหลักสูตรปรกติตาม สถานศึกษาอาชีวะ และเปิดสอนแบบการฝึกอาชีพจาก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ซึ่งจัดให้มีหลักสูตร ดังนี้ ช่างเชื่อมไฟฟ้า   การเรียนจะเป็นการฝึกฝีมือจริงในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานหรือศูนย์พัฒนาฝีมือ กำหนดระยะเวลา  4   เดือน และฝึกงานในสถานประกอบการจริงอีก 2 เดือน จึงจะสำเร็จการอบรมจะมีระดับฝีมืออยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฝีมือช่างชั้น 3 ช่างเชื่อมแก๊ส    การเรียนจะเป็นการฝึกฝีมือจริงในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานหรือศูนย์พัฒนาฝีมือ กำหนดระยะเวลา  4   เดือน และฝึกงานในสถานประกอบการจริงอีก 2 เดือนน สำเร็จการ อบรมจะมีระดับฝีมืออยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฝีมือช่างชั้น 3 ช่างผลิตภัณฑ์โลหะแผ่น  การเรียนจะเป็นการฝึกฝีมือจริงในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานหรือศูนย์พัฒนาฝีมือ กำหนดระยะเวลา  6   เดือน และฝึกงานในสถานประกอบการจริงอีก 2 เดือน เดือนสำเร็จการอบรมจะมีระดับฝีมืออยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฝีมือช่างชั้น 3 Image result for ช่าง เชื่อม ช่าง โลหะ ช่างเชื่อม TIG   การเรียนจะเป็นการฝึกฝีมือจริงในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานหรือศูนย์พัฒนาฝีมือ กำหนดระยะเวลา  4   เดือน และฝึกงานในสถานประกอบการจริงอีก 1 เดือน สำเร็จการ อบรมมีความสามารถในการใช้เครื่องมือในการเชื่อมวัสดุชนิดต่างๆ  เช่น  เหล็ก อลูมิเนียม  และสแตนเลสได้ ช่างเชื่อม MIG/MAG  การเรียนจะเป็นการฝึกฝีมือจริงในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานหรือศูนย์พัฒนาฝีมือ กำหนดระยะเวลา  3   เดือน และฝึกงานในสถานประกอบการจริงอีก 1 เดือน สำเร็จการอบรมมีความสามารถในการใช้เครื่องมือในการเชื่อมวัสดุชนิดต่าง ๆ เช่น เหล็ก อลูมิเนียม  และสแตนเลสได้ Related image จากที่แนะนำมานี้จะเห็นได้ว่าการเรียนสายนี้จะเน้นทางฝีมือและหากผ่านการอบรมจาก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่มีเปิดสอนในหลักสูตรต่างๆจะสามารถทำให้ประกอบอาชีพได้ดีขึ้น เพราะการสมัครงานในสายอาชีพนี้ฝีมือคือสิ่งสำคัญที่สุด เด็กช่าง.com จึงอยากให้น้องๆที่สนใจในอาชีพนี้หรือเรียนสายนี้ได้ลองหาโอกาสช่วงปิดเทอมลองเช็คเวลาการเรียนเสริมเพื่อฝึกฝีมือที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานหรือศูนย์พัฒนาฝีมือในจังหวัดที่น้องๆอาศัยอยู่เพราะปัจจุบัน การเรียนตามหลักสูตรอาจไม่เพียงพอ การหาความรู้เพิ่มฝึกฝีมือเพิ่มจะสร้างโอกาสให้น้องๆได้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการหางานทำ หรือ เรียนต่อ ในคราวหน้าจะมาแนะนำการต่อยอดจากการเรียนด้านนี้ว่าจะไปได้ในทิศทางไหนได้อีก

Comments

comments