Image result for ช่าง เชื่อม ช่าง โลหะ อาชีพ ช่างเชื่อมและช่างตัดโลหะ เป็นอาชีพเฉพาะทางที่ต้องเน้นความรู้ในการทำงานและประสบการณ์ ถือว่าเป็นสายงานเฉพาะทาง การเรียนทางสายนี้นั้นมีโอกาสก้าวหน้าต่อยอดได้หลากหลายกว่าที่คิด หลายคนคิดว่าการเป็น ช่างเชื่อมและช่างตัดโลหะ  ก็เหมือนที่เคยพบเห็นตามอู่ซ่อมรถ ตามร้านรับตัดโลหะต่างๆ แต่จริงๆแล้วมันกว้างกว่า ที่เราเห็นมากนักคือ การเรียนสายช่างเชื่อมและช่างตัดโลหะ จะจัดอยู่ในสาย วิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ หรือสาขาช่างท่อและประสาน สาขาวิชาช่างโลหะ หรือสาขาวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น ซึ่งจะมีการเรียนทั้งในหลักสูตรปรกติตาม สถานศึกษาอาชีวะ และเปิดสอนแบบการฝึกอาชีพจาก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ซึ่งจัดให้มีหลักสูตร ดังนี้ Image result for ช่าง เชื่อม ช่าง โลหะ ช่างเชื่อมไฟฟ้า   การเรียนจะเป็นการฝึกฝีมือจริงในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานหรือศูนย์พัฒนาฝีมือ กำหนดระยะเวลา  4   เดือน และฝึกงานในสถานประกอบการจริงอีก 2 เดือน จึงจะสำเร็จการอบรมจะมีระดับฝีมืออยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฝีมือช่างชั้น 3 ช่างเชื่อมแก๊ส    การเรียนจะเป็นการฝึกฝีมือจริงในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานหรือศูนย์พัฒนาฝีมือ กำหนดระยะเวลา  4   เดือน และฝึกงานในสถานประกอบการจริงอีก 2 เดือนน สำเร็จการ อบรมจะมีระดับฝีมืออยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฝีมือช่างชั้น 3 ช่างผลิตภัณฑ์โลหะแผ่น  การเรียนจะเป็นการฝึกฝีมือจริงในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานหรือศูนย์พัฒนาฝีมือ กำหนดระยะเวลา  6   เดือน และฝึกงานในสถานประกอบการจริงอีก 2 เดือน เดือนสำเร็จการอบรมจะมีระดับฝีมืออยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฝีมือช่างชั้น 3 Image result for ช่าง เชื่อม ช่าง โลหะ ช่างเชื่อม TIG   การเรียนจะเป็นการฝึกฝีมือจริงในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานหรือศูนย์พัฒนาฝีมือ กำหนดระยะเวลา  4   เดือน และฝึกงานในสถานประกอบการจริงอีก 1 เดือน สำเร็จการ อบรมมีความสามารถในการใช้เครื่องมือในการเชื่อมวัสดุชนิดต่างๆ  เช่น  เหล็ก อลูมิเนียม  และสแตนเลสได้ ช่างเชื่อม MIG/MAG  การเรียนจะเป็นการฝึกฝีมือจริงในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานหรือศูนย์พัฒนาฝีมือ กำหนดระยะเวลา  3   เดือน และฝึกงานในสถานประกอบการจริงอีก 1 เดือน สำเร็จการอบรมมีความสามารถในการใช้เครื่องมือในการเชื่อมวัสดุชนิดต่าง ๆ เช่น เหล็ก อลูมิเนียม  และสแตนเลสได้ Related image จากที่แนะนำมานี้จะเห็นได้ว่าการเรียนสายนี้จะเน้นทางฝีมือและหากผ่านการอบรมจาก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่มีเปิดสอนในหลักสูตรต่างๆจะสามารถทำให้ประกอบอาชีพได้ดีขึ้น เพราะการสมัครงานในสายอาชีพนี้ฝีมือคือสิ่งสำคัญที่สุด เด็กช่าง.com จึงอยากให้น้องๆที่สนใจในอาชีพนี้หรือเรียนสายนี้ได้ลองหาโอกาสช่วงปิดเทอมลองเช็คเวลาการเรียนเสริมเพื่อฝึกฝีมือที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานหรือศูนย์พัฒนาฝีมือในจังหวัดที่น้องๆอาศัยอยู่เพราะปัจจุบัน การเรียนตามหลักสูตรอาจไม่เพียงพอ การหาความรู้เพิ่มฝึกฝีมือเพิ่มจะสร้างโอกาสให้น้องๆได้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการหางานทำ หรือ เรียนต่อ ในคราวหน้าจะมาแนะนำการต่อยอดจากการเรียนด้านนี้ว่าจะไปได้ในทิศทางไหนได้อีก

Comments

comments