Image result for ช่างยนต์เรียนเกี่ยวกับอะไร คำว่า ช่างยนต์ หลายๆคนมักจะเข้าใจว่าเป็นแค่ช่างซ่อม หรือ เรียนแค่เกี่ยวกับการ ซ่อมเครื่องยนต์ เท่านั้นแต่จริงๆนั้น การเรียนช่างยนต์ นั้นกว้างกว่าที่คิด เพราะแม้ว่าในการเรียนระดับ ปวช.จะมีให้เรียนแค่การซ่อมเครื่องยนต์ที่เป็นพื้นฐานและสามารถประกอบอาชีพได้ในระดับหนึ่ง แต่หากเรียนในระดับที่สูงขึ้นไปการเรียนช่างยนต์จะต่อยอดได้อีกหลายแขนงเช่น  วิศวกรรมยานยนต์ / วิศวกรรม เกษตร / ครุศาสตร์เกี่ยวกับการสอนสายอาชีพ และงานสายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเปิดกิจการเป็นของตัวเอง การเป็นช่างฟรีแลนซ์ การทำงานประจำ สามารถทำได้หมดหากมีความรู้ และความสามารถในงานสายช่างยนต์ที่เรียนมา แม้ว่าหลักๆ การเรียนในสายช่างยนต์ในระดับสายอาชีพ จะเน้นไปในทาง

Image result for ช่างยนต์เรียนเกี่ยวกับอะไร

ซ่อมบำรุงรถยนต์ ,  รถจักรยานยนต์  และอื่นๆในการเรียนในระดับที่สูงกว่าสายอาชีพ เปลี่ยนอุปกรณ์ภายในรถหรือเครื่องยนต์  เคาะพ่นสี เปลี่ยนถ่ายน้ำมันต่าง ๆ เช็คระบบวงจรรถยนต์ และยานพานหนะอื่นๆในการเรียนในระดับที่สูงขึ้น ตั้งศูนย์ถ่วงล้อ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวของกับเครื่องยนต์ วัสดุเชื้อเพลิง , การถอดประกอบเครื่องยนต์ การคำนวณต่าง ๆ ที่จำเป็นต่องานช่าง วิชากลศาสตร์ วิชาเทคโนโลยีสมัยใหม่

Image result for วิศวะ ยานยนต์

แต่หากมีการต่อยอดการเรียนจากระดับ ปวช.ขึ้นไปเรื่อยๆจะพบกว่าโลกของการ การเรียนช่างยนต์  นั้นกว้างและมีสายงานรองรับมากกว่าการเป็นแค่ช่างซ่อมเท่านั้น ดังนั้น เด็กช่าง.com ก็อยากจะแนะนำน้องๆที่เรียนทางด้านนี้ให้เข้าใจและรู้ว่าหากจบ ปวช.หรือ ปวส.แล้วน้องๆจะต่อยอดไปได้อีก หรือ สามารถทำงานได้หลากหลายอาชีพ เช่น ช่างเทคนิคยานยนต์ , ฝ่ายจัดซื้ออะไหล่ยนต์ , ฝ่ายขายอะไหล่ยนต์ , พนักงานบริการลูกค้าในโชว์รูมรถยนต์ และอื่นๆ

Related image

แต่หากเรียนต่อในระดับปริญญาตรีก็จะไปทาง สายวิศวกรรมยายนต์ และ ต่อยอดไปเฉพาะทางได้อีกเช่น ด้านการเดินเรือ , ด้านการบิน , การประดิษฐ์หุ่นยนต์ , ออกแบบยานยนต์ หากน้องๆมีความสามารถที่จะเรียนได้ เห็นไหมว่าการเรียนช่างยนต์ไม่ใช่แค่ที่เรารู้จักกันมา แต่ยุคนี้ต่อยอดไปได้ไกลมากกว่าที่คิดและกาเรียนสายนี้จบมาไม่มีคำว่าตกงานแน่นอน

Comments

comments