น้องๆ ที่กำลังจะจบมัธยมต้นและคิดว่าจะเรียนต่อสายอาชีพในระดับ ปวช.คงกำลังคิดอยู่ใช่ไหมว่าจะเรียนอะไร และเลือกสายไหนดีวันนี้ เด็กช่าง.com มีคำแนะนำมาบอกว่าตอนนี้การเรียนสายอาชีพมีเปิดการเรียนการสอนในสาขาใดบ้างและรับทั้งนักเรียนชายและนักเรียนหญิง ใครที่คิดว่าอยากเรียนด้านนี้ก็ดูคำแนะนำนี้กันได้เลย Related image – สาขาวิชาช่างยนต์ – สาขาวิชาช่างกลโรงงาน – สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ – สาขาวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล – สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง – สาขาวิชาช่างต่อเรือ  

  -สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง – สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ – สาขาวิชาโทรคมนาคม – สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ Related image – สาขาวิชาช่างก่อสร้าง – สาขาวิชาช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน – สาขาวิชาสถาปัตยกรรม – สาขาวิชาสำรวจ – สาขาวิชาโยธา Image result for อุตสาหกรรมยาง ผู้หญิง – สาขาวิชาช่างพิมพ์ – สาขาวิชาเทคนิคแว่นตาและเลนส์ – สาขาวิชาอุตสาหกรรมยาง แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับแต่ละสถาบันอาชีวะศึกษาแต่ละแห่งว่ามีเปิดสาขาใดบ้าง แต่ทุกวันนี้สายอาชีพเปิดกว้างมากโดยเฉพาะสายช่างที่นักเรียนหญิงก็สามารถเรียนได้ และจบแล้วก็สามารถหางานได้หรือเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นไปอีก การเรียนสายช่างนั้นไม่จำเป็นจบมาต้องทำงานโรงงานเท่านั้น บางคนก็เปิดกิจการส่วนตัวได้ หรือเป็นช่างฟรีแลนซ์รับงานเองพร้อมๆกับเรียนต่อในระดับปริญญาตรีไปด้วย โอกาสเปิดกว้างเสมอหากเรารู้จักที่จะขยันและหาความรู้

Comments

comments