พระวิษณุกรรม หรือ องค์พ่อของเด็กช่าง เป็นที่เคารพและศรัทธาไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสายช่างทั่วไป และ กลุ่มช่างศิลป์ ตามความเชื่อที่ว่า พระองค์คือพระผู้สร้างและถ่ายทอดวิชางานช่างให้กับมนุษย์ ซึ่งรูปปั้นของ องค์พระวิษณุกรรม ก็จะมีลักษณะท่าทางต่างกันตามสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนวิชาช่างในแขนงต่างๆ แต่ เด็กช่าง รู้กันหรือไม่ว่าการบูชาให้ถูกต้องตามหลักของลัทธิพรามห์นั้นจะมีขั้นตอนหรือมีบทสวดเพื่อความศักดิ์สิทธิ์ด้วย ซึ่งวันนี้ เด็กช่าง.com จะนำบทสวดและการบูชา มาเผยแพร่ให้เป็นความรู้สำหรับเพื่อนๆ จะได้บูชากันได้อย่างถูกต้อง การสักการะบูชาองค์พระวิษณุกรรม นั้นตามหลักจะ  บูชาด้วยดอกไม้ ,  ธูปเทียนเครื่องหอม , ใช้จำนวนธูป 8 ดอก ก่อนจะสวดคาถาบูชาให้เริ่มสวด นะโม 3 จบ  (นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ) คาถาบูชาองค์พระวิษณุกรรม โอม นะโม วิษณุกรรม นะมะ ภะวันตุเม ทุติยัมปิ นะโม วิษณุกรรม นะมะ ภะวันตุเม ตะติยัมปิ พระลักษมี อิตถีเทวะ เมตะตัญจะ มหาลาโภ บทอธิษฐานขอพร องค์พระวิษณุกรรม จะแตกต่างจากการสักการะบูชาคือ จะนิยมถวายเครื่องบวงสรวงพร้อมจุดธูป 16 ดอก หากเป็นการแก้บนจะใช้ธูป 32 ดอก สวดนะโม 3 จบ  แล้วกล่าวคาถามตามนี้ โอมสะศางขะจักรัม สะกิริฏะกุณตะลัม สปิตะวัสตรัม สะระสีรูเหกษณัม สะหาระวักษะสถะระ เกาวตุภะ ศริยัม นะมามิ วิษณุม ศิระสา จตุรภุชัม บทสวดเชิญพระวิษณุกรรม (สำหรับผู้ที่เช่าองค์พระวิษณุกรรมทั้งแบบตั้งโต๊ะ หรือ ห้อยคอ ) สวดนะโม 3 จบ แล้วว่าคาถาดังนี้ โอม คุรุ เทวา นะมามิ วิษณุกรรม กันเจวะ อาจาริยัง เทวา มหาปัญโย นิมิตตัง ศิลปนามัง โยธามิเศษตัง ปฏิกรรมนานัง ภะวันตุโน อาคัจฉายะ อาคัจฉาหิ เอหิ นะมะมามา วันทามิ บทสวดถวายเครื่องบวงสรวงพระวิษณุกรรม บทสวดที่ 1 ให้สวดหลังจากวางเครื่องบรวงสวงแล้วจุดธุป สวดนะโม 3 จบ  แล้วตามด้วยบทสวดนี้ อิมิ ธูปะพยัญชนะ สัมปัณนัง สาลีนัง โภชนานัง ทีปะ ธูปะ ทะมัง สักการะ วันทานัง อุเทวานัง คุรุ อาจาริยัง สัพพะทาติ อะหัง วันทามิ บทสวดที่ 2 จะสวดพร้อมกับปักำธูปปักบนเครื่องสังเวยทุกอย่างที่นำมาถวาย อิมัสมิง มงคลจักรวาลัง ภะวิสติ ชัยโย ชัยโยนิจัง สัพพะทุกขัง วินาศสันติ ปฏิสนธิตัง มหาลาโภ ชัยโยนิจัง พะวันตุเต บทสวดที่ 3 สำหรับลาเครื่องบวงสรวงบูชา เสสัง มังคะลัง วิษณุกรรมเทวานัง ยาจามิ (3 จบ)

Comments

comments