ในปัจจุบันการมีความรู้ใน ภาษาต่างประเทศ ถือว่ามีความสำคัญมากไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรก็ตามและสำหรับ เด็กช่าง นั้นในการเรียนรู้เรื่องภาษาต่างประเทศถือเป็นเรืองไม้เบื่อไม้เมากันทีเดียว เพราะด้วยระบบการศึกษาไทยที่เพิ่งเริ่มจะห็นความสำคัญของภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะสาย อาชีวะ โดยอดีตที่ผ่านมานั้นเน้นการฝึกฝีมือมากกว่าแต่ใน ยุคนี้การมีความรู้ในภาษาอื่นๆสำคัญมากเพราะจะเปิดโลกการศึกษาและการทำงานได้กว้างขึ้นโดยเฉพาะ ภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ภาษาอื่นๆที่น่าสนใจที่ควรหาความรู้เพิ่มเช่น ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และ ภาษาเกาหลี เพราะตอนนี้ตลาดแรงงานเปิดกว้างในกลุ่มประเทศอาเซี่ยนที่มีการเปิดรับสมัครงานในกลุ่มฝีมือช่างด้านต่างๆ ทั้งในบริษัทร่วมทุนที่เปิดในประเทศไทย หรือ ในประเทศอื่นๆ Related image เด็กช่าง ควรศึกษาภาษาอื่นๆเพิ่มเติมเพื่ออัพเลเวลให้ตัวเองและสามารถใช้ประโยชน์ได้ไม่ว่าจะเป็นการเรียน หรือ สมัครงาน  และในปัจจุบันเด็กอาชีวะสามารถเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยได้เพิ่มขึ้น เพราะมีสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งที่รองรับน้องๆที่จบ ปวช.หรือ ปวส.เข้าเรียนในแบบปรกติ และ ภาคพิเศษ โดยเฉพาะการเรียนต่อในสาขาวิศวกรรม ที่มีการใช้ภาษาอังกฤษในตำราเรียน หรือ ในการสมัครงานหากสามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาต่างประเทศ ได้ในระดับหนึ่ง ก็จะมีโอกาสได้งานมากขึ้น หรือ สามารถไปทำงานต่างประเทศได้ เพราะตอนนี้สายงานเฉพาะงาน เช่น งานช่างสายต่างๆในต่างประเทศนั้นเป็นที่ต้องการพอสมควร และหากผ่านการฝึกฝีมือจาก กรมแรงงาน หรือ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  ด้วยแล้วรับรองว่าอนาคตสดใสแน่นอน Related image

Comments

comments