ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อุทยานมังกรสวรรค์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยการจัดงาน แข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ เป็นกิจกรรมเวทีใหญ่ของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา สมาชิก“องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)” เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ด้านวิชาการ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแสดงผลงานต่อสาธารณชน รวมทั้งเชิดชูเกียรติสมาชิกหรือหน่วยองค์การที่ประสบความสำเร็จ ในการดำเนินกิจกรรม ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดี และเกิดการกระตุ้นให้ผู้เรียน หรือสมาชิกได้พัฒนาทักษะและความสามารถของตนเอง โดยแบ่งเป็น 2 กิจกรรมหลัก คือ 1.การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และ 2.การประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ซึ่งสมาชิกฯ จะได้แสดงถึงความจงรักภักดีพระมหากษัตริย์ไทย เรียนรู้การเป็นผู้นำ ความรับผิดชอบ และความสามัคคีเทคนิคการสร้างความประทับใจ โดยมีสถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 375 แห่ง จำนวนนักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมงาน 6,037 คน

Comments

comments